Günümüzde enerji maliyetleri her zaman yukarı çıkmaktadır. Buna nazaran enerjiye olan talepte sürekli artmaktadır. Ayrıca kullandığımız birçok enerji kaynağı sınırılıdır. Bundan dolayıda alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorunlu hale gelmiştir. Dünyamızda, artan rekabet koşulları sebebiyle firmalarımızın kârlılığı sürekli düşmektedir. Bu nedenle, her işletme üretim masraflarını asgari düzeye çekmeye çalışıyor.

Kızılötesi kurutma, pişirme, nem alma, gıda kurutma, elektrostatik toz boya v.b birçok sektörde enerji verimliğliği konusunda sizlere %30-40 civarlarında avantaj sağlayacaktır.

Günümüz dünyasında rekabetin aşırı yüksek olmasından dolayı firmalar maliyet azaltma politikasına yönelmektedir. Aynı üretim/hizmet sistemleri ile devam ederek maliyetleri kısmada birtakım problemler meydana gelmektedir. Bunlar işgücünü azaltma, kapasite kısma, kaliteden taviz verme, güvenlik ve çevre hassasiyetinden taviz verme v.b olarak sıralayabiliriz.

Bunun yanında teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan firmalar verimli üretim konusunda geride kalmakta ve rekabet gücü azalmaktadır.

Bu amaçla yola çıkan Teknikel Makine Infrared/Kızılötesi Fırın Sistemleri ile kaplama, boyama ve kurutma proseslerinde üretim maliyetlerinin azaltılması (birim zamanda daha fazla ürün üretilmesi, birim işçilik ile daha fazla ürün üretilmesi, aynı miktardaki ürün için daha az enerji kullanımı, daha düşük kurulum ve bakım maliyetleri, daha düşük emisyon değerleri, daha çevreci sistemler, ISG açısından daha güvenli sistemler) ile firmaların istihdamı da azaltmadan iç ve dış rekabette avantaj sağlamalarını hedefliyoruz.