GAZ ENERJİLİ KABİNLER ELEKTRİK ENERJILI KABİNLER
KUMANDA Genel kullanılan kabinler fazladan fonksiynel özellikler taşımadığından aç kapa ve acil stop özellikleri ile sınırlıdır. Bilgisayar destekli olduğundan, her fonksiyonel özellik kumanda panosundan dokumatik olarak sağlanmaktadır.
ÇEVREYE ETKİSİ Yaygın olark kullanılan kabinler,kendi teknolojileri gereği bulunduğu ortamlara rahatsızlık derecesinde ısı ve kirlilik yaymaktadırlar. Buda oratam hijyenliğini insan sağlığını tehtit edecek riskler ortaya çıkarmakta. Elektrik ile çalışan fırınlarda fırın içi ve dışı olabildiğince izole edildiğinden ayrıca ısı salınımı elektirikolduğundan çevreye kullanıcısana herhangi bir zarar içermemektedir.
ENERJİ TÜKETİMİ Doğal gaz kaynaklı kabinlerde kabin ısısının istenilen sürelere gelmesi için harcanan zamanlarda düşünüldüğünde  işletmelere ciddi maliyetler getirmektedir.Bu rakkam ortalama tüketim 1000 m2 için 5000 TL iken.. Elektrik ile çalışan kabinlerde bir çok sanayi bölgesinde yaygın olarak devletten alınan elektrik teşfikleri düşünüldüğünde kabinlere yapılacak yatırımın 2 sene gibi bir sürede amorti etmesii sağlayacak kadar düşük rakkamlardan ibarettir.Bu rakkam 1000 m2 için 3000 TL dir.
İŞLEM ZAMANI Doğal gaz kabinlerinde kurumaya bıraklın malzemeler yeteri kadar sertleşme ve kaynaması için öngörülen süreleri ,haraketli hava sürkülasyonu sebebi ile uzun zamanlar almaktadır.Buda ortalama 90 dakikalara tekabül etmektedir. Oysaki elektrik ile çalışan kabinlerde ortama ısı yayıcı inferedit teknolojısı sayesinde ısı haraket etmeksizin direk yollu malzemeye temasından dolayı bahis geçen süreler 30 dakikalara denk gelmektedir.
ÜRÜN SONLAMASI Doğal gazlı kabinlerde sıkça rastladığımız sorunlardan bir tanesi de boyanan malzemelerin ekseriyetle köşelerinde oluşan prüzlerdir. Bu ısınan havanın yeteri kadar kabin içerisinde kabin merkezinden uzaklaşıp tüm alanı aynı derecede ısıstamadığından kaynaklanır. Bu sıkıntı yapılan işin iadesi yada tekrar işlemi ile sonlanır. Elektirik ile çalışan kabinlerde kendi teknolojısı gereği ısı kabin içerisinde en yaygın yerde kaç derece ise her bir köşesinde aynı seviyededir. Böylece malzemenin her bir noktasında ısının malzemeye etkisi gözlemlenir.Buda malzemelerin ve işin tek seferde ve sorunsuz kabinden çıkmasını sağlar.
AKSİYON ALMA ZAMANI Doğal gaz Fırınlarında fırın açma butonuna basıldığında kabin içerisinin istenilen ısı değerleri ve özelliklerine gelmesi için beklenen süreler gün içerisinde ciddi iş kayıplarına sebebiyet vermektedir.Bu süre ortalama olarak 60 – 90 dakika sürebilmektedir. Elektirik ile çalışan fırınlarda fırın açıldığından anında aksiyon almakla beraber yaklaşık 20 dakika gibi kıss bir sürede kabin iiistenilen derecede sıcaklığasahipolmaktadır.
KABİN İÇİ ISI KONTROLÜ Doğal kaz fırınlarda fırın ebatları uzadıkça kabin içerisindeki ısınan havanın kontrolu söz konusu olmakla beraber ayrıza anlam ifade etmektedir.Bu unsur genelde bu tarz kabinlerde tek bir seçenekle çözümlmektedir.Fırın boyu kaç olursa olsun fırının tamamı ısıtılmak süreti ile işlem yapılabilmektedir. Oysaki elektirik ile çalışan fırınlar kabin uzunluğuna bağlı birden fazla bölmeleri ayrı ayrı ısıtabilme özelliğine sahiptir.Buda fırın boyu kaç olursa olsun fırın kapasitesi altındaki malzeme işlemlerinde firmalara enerji ve zaman tasarrufu sağlar.
BOYA RENK SEÇENEĞİ Doğal gaz ile çalışan fırınlarda en sık rastlanan sıkıntılardan biride o anki boyanacak malzemelerin renkleri ile alakalıdır.Birden farklı renklerin boyanması söz konusu olmamakla beraber bir çok farlı renkteki malzemeler uzun zamanları alan boyama planlaması gerektirmekte.Buda firmalara hem müşteri hem zaman hemde para kaybı yaratmakta. Elektrik ile çalışan fırınlarda göze çarpan en belirgin özellik kabin içerisine birden çok farklı renklerde malzeme işlenmesidir.Bu hem müşteri memnunyeti hem tam kapasite ile çalışma hemde maddi kazanç sağlanmasına en büyük etkendir.
 BOZULABİLECEK PARÇA  Termoblok, fan, cehennemlik, brülör  Lamba