Kızılötesi (IR) Kurutma Fırını

Kızılötesi ısıtmanın en çok kullanıldığı alanlardan biri kurutmadır. Diğer yöntemlerle (konvektif kurutma, konveksiyonel, v.b.) karşılaştırıldığında düşük maliyetle yüksek kalitede ürün elde etme olanağı sağladığı bildirilmektedir. Diğer avantajları ise kurutma süresinin kısalması, alternatif enerji kaynağı olması, yüksek enerji verimliliğine sahip olması, kurutma sırasında ürün sıcaklığının düzgün dağılması, işlem parametrelerinin kolay kontrol edilebilir olması ve yer tasarrufu sağlaması şeklinde sıralanabilir. Aynı çalışmada, kızılötesi kurutmanın yüzey neminin uzaklaştırılmasında başarıyla kullanılabileceği belirtilmiştir. Kurutma esnasında malzemenin türü, et kalınlığı, işlem süresini ve kullanılan gücü etkileyen önemli faktörlerdendir.  Kızıl ötesi ışınım ve kurutmanın temel ilkesi şöyle anlatılabilir: bu ışınım malzemenin çok derinine gider, orada ışınım enerjesi ısıl enerjisine dönüşür malzemenin o ısıyı absorbe etmesi ile gerçekleşir.
Kızıl ötesi kurutmada buharlaşma konveksyon metode göre kat kat hızlı olmaktadır.

 Sebepler:

Birinci olarak kızıl ötesi kurutmada diğer kurutma metodlardan malzemeye bir birim zamanda çok daha fazla ısı vermeye imkan tanır. Örneğin; Eğer kurutma 100 dereceye kadar çıkan sıcak hava sayesinde yapılıyor ise malzemeye 750 kkal/ m2, aynı şartlarda kızıl ötesi ışınım ile yaklaşık 22000 kkal/ m2 verilebilir.

İkinci olarak konveksiyon teknolojide buhar çıkışını yavaşlatma, (içeriye giden) ısının akımı ve buhar gazların çıkması ( içeriden dışarıya). Yani, hava sadece üst tabakayı ısıtıp kurutuyor ama alt seviyede o buhar kalıp sürekli çıkıyor dolayısıyla o buharı tamamen yok etmek için daha fazla zaman lazım.

Kızıl ötesinin çalişma prensibi tamamen farklı, ısı en derin tabakaya gidip alttan suyun çıkartmasına odaklanıyor.

Kızıl ötesi kaynaklar olarak kısa dalgalı halogen lambaları kullanmasına tavsiye edilir, çünkü bu lambalar en derin tabakaya girebilir yüksek enerji akış yoğunluğu oluşturabilir.