Her gün ürünlerin doğrudan ısıtma sistemi ile % 35 enerji tasarrufu

Bu tip toz boya fırınlar ürün ve boya ısıtması için infrared ışınımın enerjisini kullanır. Fırınlar genelde elektrikle çalışır.
Kızılötesi sistemlerin avantajları aşağıdaki gibidir:

  • Konveksiyonlu fırınlara kıyasladığımızda sistemin güç kaynağı önemli derecede daha az tüketim gösterir (yaklaşık % 25-30).
  • Hızlandırılmış polimerizasyon işlemi, herhangi bir konvektif fırın ile karşılaştırıldığında en az% 20 daha hızlı.
  • Esnek güç kontrolü; yayıcıları sayesinde geniş kontrol yelpazesi.
  • Polimerizasyon infrared fırın rezistanslı fırına göre  1 döngüde % 30-50 daha az elektrik tüketir.
  • Kısa dalga yayıcıların ataletsizliği, termal stabilizasyon modunun yüksek hassasiyetini ve doğruluk sağlar.
  • Konveksyonel fırınlara göre boya partikülleri diğer ürünlere aktarma olasılığının düşük olmasıdır.
  • Kızılötesi fırının geniş sıcaklık aralığı 250 ° C’ye kadar ısıtmayı sağlar.