Türkiye olarak dünya da gelişen endüstri ve teknolojide geri kalamayız, Dünya’da artık endüstri 4.0 seviyesine geçilmektedir. Biz de bu çalışmalarda geri kalamayız. Üretimde verimlilik, çeşitlilik ve yenilik çalışmalarımıza devam etmeliyiz.

Kızılötesi ısıtma sistemlerini sadece endüstriyel boya tesislerinde değil de kullanım alanının genişletilmesi gerekmektedir.

Kızılötesi ısıtma teknolojileri elektrostatik boya tesislerinde, desen transfer sistemlerinde, korozyonla mücadele işlemlerindeki ısıtma prosesinde, gıda kurutma, sterilizasyon işlemlerinde, askeri alanda uçak gövdelerinde ve kanatlarındaki kompozit malzemelerin ısıl işlemlerinde v.b kullanım alanına sahiptir.

Önemli sektörlerden bazıları da Türkiye’de fındık üretimi ve seralarda gıda üretiminde kızılötesi teknolojiden yararlanılması.

Ör1: Karadeniz bölgesinde temel geçim kaynağı fındık ve çay üretimidir, doğası gereği güneşli gün sayısı azdır, üreticiler hasat yaptıktan sonra yaş fındığı 10 gün kadar açık havada ya da depolarda kurumaya bırakmaktadır. Biz kızılötesi fırınlar ile bu sistemle aynı miktardaki ürünü 2 saat gibi kısa sürede gıdanın doğasına zarar vermeden kurutabileceğiz.

Ör2: Türkiye’de önemli bir sektörde seralarda gıda üretimidir, seralarda gıda üretimi için belirli koşullarda sıcaklık ve aydınlık değerleri gerekmektedir. Şu an ki sistemlerde yine elektrik enerjisinden ve doğalgazdan yararlanılmaktadır. Biz yine burada kızılötesi ışınımı kullanarak ortam ısısını ve aydınlığını daha verimli bir şekilde sağlayabiliriz.

Kızılötesi ışınım ile ısıtma sistemlerinin kullanım alanının genişletilmesi için Ar-Ge ekibimiz gerekli araştırmaları sürekli yapmaktadır. Ancak kullanım alanı için gerekli deneyler, ölçümler, analizlerin yapılması gerekmektedir.