Kızılötesi ısıtma teknolojilerinin önceki makalelerimizde sunmuş olduğu endüstriyel ve işletme avantajlarından bahsettik. Günümüzde ısıtma teknolojilerinin en fazla kullanıldığı alanlardan biride kurutma işlemidir.
Kurutma işlemi elektrostatik toz boyama işleminden önce ürünlerin kurutma fırınına girme işlemi, gıda sektöründe raf ömrü uzun ürün elde etmek için kurutma işlemleri, mermer sektöründe, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe kimyasal kaplamadan sonra v.b birçok proseste ve sektörde kurutma fırını/işlemi gerçekleştirilmektedir.
Kurutma işlemi metal endüstrisinde ürünlerin içinde bulunan nemi almak amacı ile yapılmaktadır. Çünkü içinde nem ile yapılan kaplamalar zamanla nemin ısınarak dışarıya çıkmasından dolayı bozulmakta, deformasyona uğramaktadır. En yüksek verimi almak için malzemenin içindeki nemin tamamını almak kaplamanın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.
Gıda sektöründe ise içinde nem kalan gıdaların içerisinde bakteri üremesi daha hızlı olmakta ve çürüme hızlanmaktadır. Raf ömürlerini uzatmak için gıdanın içindeki nemin alınması elzemdir.
Teknikel Makine olarak biz kızılötesi kurutma fırınları üretmekteyiz. Bu fırınlar 0,75-2 micron arası dalga boyundaki ışınım ile ürüne temas ederek ısı enerjisi üretmekte bu ısı enerjiside malzemenin içindeki nemi almaktadır. Konveksiyonel fırınlara göre verimlilik çok yüksek olmaktadır. Çünkü konveksiyonel fırınlarda ısınan hava ürünün sadece yüzeyine temas etmekte yüzey kurutması yapmaktadır. Malzemenin ısınmasıyla da içerideki nemin bir kısmını çıkarabilmektedir. Kızılötesi kurutma fırınlarında ise ışınım ürünün 60 micron kadar içine girmekte ve ısıtmayı ürünün içinden yapmaktadır. Bu da nemin çok daha verimli bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.