Endüstride kullanılan makine ve sistemlerin hata, fire, zaman ve enerji kayıplarının ülkemiz ekonomisine ciddi zararları olmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber var olan sistemlerdeki bu kayıpların kademeli olarak azaltılması zaruridir. Ülkemizin enerji ve hammadde konusunda yurt dışına bağımlılığını azaltmak, üretimde verimliliği artırmak için Teknikel Makine olarak biz yurtdışından teknoloji transferi de yaparak bazı makineleri ülkemizde üretip verimliliği artırmaya çalışıyoruz.

Bu makinelerin kullanımı ile ürünlerde hata oranlarının düşürülmesi firmamızı yurtiçi ve yurtdışı rekabette güçlü konuma getirecektir. Örnek vermek gerekirse; Sublimasyon Desen Kaplama Fırınında- malzeme üzerindeki hata miktarları Türkiye’de m2’de 3 hata, Avrupa’da m2’de 1 hata bizim kuracağımız bu sistemde m2’de 0 hata gerçekleşmektedir. Bu da bize ürettiğimiz ürünlerin yurtdışı rekabeti konusunda çok güçlendirecektir.

Müşteri açısından üretimden hata oranı daha düşük ürünler, IR teknolojisi ile üretimde homojenlik sayesinde daha kaliteli ürünlerin üretilmesi müşterilerimiz açısından da avantaj sağlamaktadır.

Kızılötesi ısıtma teknolojilerinin Türkiye’de endüstride kullanım yoğunluğunu artırmak, boya pişirme, metal nem alma/kurutma, gıda kurutma, ortam ısıtma, kızılötesi kombi v.b sektörlerde kullanımını sağlamak için gerekli Ar-Ge çalışmaları, test ve analizlerin yapılması, numune cihazların üretilmesini sağlayarak kızılötesi ısıtma teknolojisini yaygınlaştırmak. Bu sayede taahhüt ettiğimiz enerji verimliliği, fosil yakıt kullanımının azaltılması, CO2 salınımının azaltılması sağlanabilir.

Ayrıca, yüksek teknoloji ürünlerde (Ör: uçak parçalarının boyanmasında, nem alınmasında v.b) klasik ısıtma sistemlerine göre ürün kalitesini artırdığını test ve analiz sonuçları ile kanıtlayabiliriz. Türkiye’de üretilecek uçak parçalarının üretim proseslerinde bu teknolojiyi uygulayabileceğimizi taahhüt ediyoruz.