Toz Boya Fırınları sektöründe ve diğer endüstriyel ısıtma sektöründe kullanılan sistemler genel olarak fosil yakıt ya da elektrik rezistansının ısıtılması ile gerçekleşmektedir. Bu sistemlerin doğal handikapları ısıtma işlemini dolaylı yoldan yapmaktadır. Ancak kızılötesi sistemlerde ısıtma işlemi kaynaktan malzeme üzerine direk ışık demeti gönderilerek yapılmaktadır. Bu da enerji verimliliğinde çok büyük avantajdır.  Bunun yanında bu sistemin kurulum maliyeti düşüktür, ekonomik ömrü diğer sistemlere göre 3 kat daha fazladır. İşletme maliyetleri daha düşüktür, çünkü bakım gerektirmez, hareketli parçaları yoktur, kolay kolay bozulmaz. Fosil yakıt kullanılmadığı için temizdir, baca gazı salınımı yoktur. Isıtma homojenliği yakalamada diğer sistemlere göre daha iyidir (ısıtmada %98 homojenlik).
Kızılötesi fırınlarımızın enerji verimliliğini artırmak için tasarım ve Ar-Ge çalışmaları yapılması (halihazırda kullanılan alanod yansıtıcılara alternatif araştırılması, bu sayede yansıtılan ışığın verimliliğini artırma).
İş güvenliği açısından tam otomatik, insan müdahalesi gerektirmeyen, bilgisayardan kontrol edilen, güvenliği tehlikeye düşüren durumlarda lazer güvenlik sistemi ile makineyi otomatik durduran sistemlerin geliştirilmesi ve entegre edilmesi (manyetik güvenlik durdurucuları ekleme, lazer güvelik şeridi ekleme).
Çevre güvenliği açısından halihazırda kullanılan konveksiyonel sistemlere göre baca gazı yoktur. Ancak içerisinde işlem gören malzemelerin ısınmasından kaynaklanan kimyasal reaksiyonlarla çok az da olsa bir takım gazlar çıkmaktadır, bu gazların tam filtizasyonu ile çevre güvenliğini en üst düzeyde tutmak için gerekli iyileştirmelerin yapılması (ürünlerin baca gazı çıkışlarına ısıya dayanıklı filtre uygulanması deneyleri).