Koruyucu boyaların büyüme hızında çeşitli faktörler etkili olmaktadır; nüfus artışı, inşaat harcamaları, sermaye, faiz oranları, ham petrol fiyatları, üretim tesisleri, lojistik gereksinimleri, teknolojik gelişmeler ve talebin çeşitlenmesi v.b faktörler. Koruyucu boyalar gıda, ilaç, kağıt, otomotiv sanayi, metal yüzey işleme, makine ve ekipman, inşaat, savunma sanayi v.b çok geniş bir alanda kullanımı olmaktadır. Korozyon ve dış etkilere karşı koruma etkisinden dolayı sürekli artan bir talep eğilimine sahiptir.  Endüstride genel olarak elektrostatik toz boya kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemlere göre daha etkili ve kalite seviyesi daha yüksek olmaktadır. Günümüz teknolojisi gelişimi ile eş zamanlı olarak kaplama teknolojileri de sürekli gelişmektedir. Ör; Toz boya kaplamalarından önceki kurutma prosesinde, kurutmadan sonraki Boya Pişirme ve Kürleme Prosesinde Kızılötesi (Infrared) Fırınlar kullanılmaktadır. Bu gelişmeler endüstride maliyetlerin azalmasına yardımcı olmaktadır. Paralel olarak kaplama boyalarına olan talebi etkilemektedir. Pazar olarak incelendiğinde BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerindeki sanayi üretiminin büyüme hızı Avrupa ve ABD’yi geride bırakmıştır.

Endüstriyel koruyucu boyaların hacimsel olarak büyüklükleri;

 
2011 Milyar Dolar
Yıllık Birleşik Büyüme Oranı
Avrupa
5.674
%2,9
Amerika
3.017
%0,3
Çin
5.014
%10,9
Japonya
1.216
%1,2
Rusya
874
%4,4
Brezilya
632
%5,3
Hindistan
1.177
%8,2