• KIZILÖTESİ TANIM

Kızılötesi, enerjinin verimli şekilde hedefe aktarmanın bir yöntemidir. Kızılötesi ışınım ürün içindeki moleküller ile rezonansa girerek titreşmelerini sağlar ve ortaya ısı enerjisi çıkar. Bu ısı enerjisi ışınımın gördüğü her yerde homojen olarak gerçekleşir, yayılım ile ışığın ulaşmadığı yerlerde gider. Isınma ile ürünün durumunda fiziksel ve kimyasal değişimler elde edilebilir. Ör; Sıvıdan gaza veya polimerize etmek / sertleştirmek (birleştirmek molekülleri daha karmaşık moleküllere).

Kızılötesi ışınım 3 gruba altında incelenmiştir. Bunlar Uzak Kızılötesi (Enerji yoğunluğu etki derecesi inch kare başına 5-15 watt), Orta Kızılötesi (Enerji yoğunluğu etki derecesi inch kare başına 15-60 watt) ve Yakın Kızılötesi (Enerji yoğunluğu etki derecesi inch kare başına 200 watt) ışınımlardır. Sahip oldukları dalga boylarına göre etki dereceleri değişmektedir. Işınımın dalga boyu küçüldükçe birim yüzeye ulaştırdığı enerji artmakta, birim mesafede kaybettiği enerjide azalmaktadır.

Kızılötesi ısıtma/kurutma endüstride lambalar aracılığı ile ışınımın yayılması mantığı ile birçok sektörde ısıtmada, kurutmada, gıda sterilizasyon işlemlerinde, boya kürlemede (elektrostatik toz boya) v.b işlemlerde gerekli duyulan enerji yoğunluğuna göre ışınımın dalga boyu seçilerek işlem yapılır.