Endüstride üretilen bütün ürünler bir şekilde herhangi bir kaplama sürecinden geçmektedir, çünkü ham haldeki element veya cisimler dış etkilerden negatif yönde etkilenmektedir. Ayrıca tüketicinin talep eğilimine göre üretilen ürünler dekoratif amaçlarla da kaplama sürecine girmektedir. Kaplama birçok çeşitte olabilmektedir. Boya ile kaplama, kompozit kaplama, kimyasal kaplama, epoksi kaplama, fiziksel kaplama vb. Teknikel Makine olarak geliştirmekte olduğumuz teknoloji fırınlarda elektrostatik toz boyama sonrası kurutma/kürleme  prosesi, gıda kurutma, otomotiv, beyaz eşya v.b sanayide nem alma, dekoratif amaçlı desen transfer makinelerinde kızılötesi ısıtma sistemlerinin kullanılması olarak sıralayabiliriz. Gelişen teknolojiye doğru orantılı olarak kaplama teknolojilerinde yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır. Kurutma, boya kürleme/pişirme, nem alma, desen transfer gibi proseslerde Kızılötesi Isıtma Sistemleri ile boya ve fırın sektörüne yeni bir ivme, üretimde esneklik, enerjide verimlilik katmaya çalışacağız.

Bilindiği gibi yaşamın, endüstrinin, ticaretin, ekonominin, sermayenin temel dayanağı arz ve taleptir. Dünya nüfusu arttıkça, teknoloji geliştikçe insanların gereksinimleri gittikçe artmaktadır. Bununla doğru orantılı olaraktan üretimde de artış yaşanmakta. Ancak temel bir sorun var, rekabet edilebilirlik, artan maliyetler, sınırlı kaynaklar firmaların önüne çıkan en büyük problemlerdir. Gelişen teknoloji üretimde esnekliğe ve otomasyona geçerek daha az enerji, daha az işçilik ile daha fazla üretim yapma imkânı tanımaktadır.   Boya, kaplama,   korozyonla mücadele v.b sektörlerde de yenilikler yaşanmaktadır. Var olan bir enerji kaynağı olan kızılötesi ışınım ile ısıtma teknolojileri bu sektörlere yenilikler katmakta. Halihazırda elektrostatik toz boyama, dekoratif amaçlı desen transfer, boya ve kaplama, gıda kurutma proseslerinde kullanılan kurutma, pişirme/kürleme, nem alma, sublimasyon fırınlarında kızılötesi ışınımın 0,72-2 mikron dalga boyu aralığında kullanılarak bu proseslerde iyileştirme yapılabilmektedir.