Teknik-el Makina olarak boya pişirme, kurutma fırınlarında, elektrostatik toz boya tesislerinde, desen transfer fırınlarında, korozyonla mücadele için kaplama, püskürtme tabancalarında çözümler ürettik. Ancak kızılötesi teknoloji çok daha geniş kullanım alanına sahiptir.

Kızılötesi ışınım temelde temas ile ısıtma işlemi yapmaktadır. Dolaylı yoldan ısıtma enerji verimliliği açısından iyi değildir. Direkt ısıtma enerjinin maksimum verimde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu yolla kızılötesi ısıtma teknolojisi metal endüstrisinde kullanılabildiği gibi gıda kurutma, gıda nem alma, gıda sterilizasyon v.b işlemlerde de kullanılabilmektedir.

Ülkemizde güneş gören gün sayısı Avrupa ülkelerine göre fazladır, ancak bazı bölgeler sürekli yağış almakta güneş gören gün sayısı az olmaktadır.

Günümüzde üretim teknolojilerinde rekabetten ve raf ömürlerinden dolayı zaman çok önemli hale gelmiştir. Ayrıca üretim zamanlarının uzun olması üretim maliyetlerini de yükseltmektedir.

Alışagelmiş üretim tekniklerini geliştirerek ya da alternatif üretim teknikleri uygulayarak rekabette öne geçilebilmektedir. Ayrıca zaman ve maliyet avantajı sağlanabilir. Bura da kızılötesi ısıtma teknolojileri alışagelmiş gıda kurutma, nem alma, sterilizasyon tekniklerine alternatif olarak kullanılabilir.

Özellikle ülkemizin Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde üreticilerin genel problemlerinden biridir yağış rejimleri. Kurutma, nem alma, sterilizasyon süreçlerinde büyük problem yaşamaktadırlar. Teknikel Makine olarak bu süreçleri daha verimli, daha hızlı daha güvenli olarak Kızılötesi Isıtma Teknolojilerini bu sektörde daha bilinir hale getirme amacındayız.

Gıda sektöründe kurutma işlemi temelde iki farklı yöntemle yapılmaktadır, elektrikli ya da fosil yakıtlı fırınlar ile kurutma işlemi ve güneşe bırakarak doğal yollarla kurutma işlemi yapılmaktadır.

Elektrikli fırınlardaki temel dezavantaj fırının çok yüksek miktarda elektrik tüketmesi, fosil yakıtlı fırınlardaki dezavantajlar ise elektrikli fırına göre daha düşük işletme maliyetine rağmen kurulum maliyeti daha yüksek, çalışma esnekliği açısından çok elverişli değil, baca gazından dolayı havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyması ve temizlik olarak açıklayabiliriz.

Diğer kurutma yönteminde ise; Türkiye’nin farklı coğrafyalarında farklı güneşli gün sayıları var bazı bölgelerde güneşli gün sayısı çok düşük olduğundan kurutma işlemi çok uzun sürmekte ya da yağmur ve doğal şartlara maruz kalıp fire verebilmektedir. Bu da üreticiler açısından büyük dezavantajdır. Ayrıca bu şekilde kurutma işlemi çok üzün sürmekte.

Gıda kurutma işleminde temel mantık gıdanın içerisindeki suyun buharlaştırılmasıdır. Kızılötesi kurutma fırınlarında kızılötesi ışınım gıdanın içerisindeki suyu tam olarak kurutabilmektedir. Ayrıca bu fırınlar elektrikli fırınlar kadar çok enerji tüketmiyor, doğalgazlı fırınlar gibi kurulum için havalandırma, doğalgaz tesisatı gibi işlemlere gerek duymuyor, güneşte kurutma işlemindeki gibi uzun süreler gerekmiyor. Bu avantajlar üreticilere rekabet gücü kazandırabilir, üretim maliyetlerinde düşüş, işletme avantajı ve esneklik kazandırır.

Gıda sektöründe kurutma işlemi temelde iki farklı yöntemle yapılmaktadır, elektrikli ya da fosil yakıtlı fırınlar ile kurutma işlemi ve güneşe bırakarak doğal yollarla kurutma işlemi yapılmaktadır.

Elektrikli fırınlardaki temel dezavantaj fırının çok yüksek miktarda elektrik tüketmesi, fosil yakıtlı fırınlardaki dezavantajlar ise elektrikli fırına göre daha düşük işletme maliyetine rağmen kurulum maliyeti daha yüksek, çalışma esnekliği açısından çok elverişli değil, baca gazından dolayı havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyması ve temizlik olarak açıklayabiliriz.

Diğer kurutma yönteminde ise; Türkiye’nin farklı coğrafyalarında farklı güneşli gün sayıları var bazı bölgelerde güneşli gün sayısı çok düşük olduğundan kurutma işlemi çok uzun sürmekte ya da yağmur ve doğal şartlara maruz kalıp fire verebilmektedir. Bu da üreticiler açısından büyük dezavantajdır. Ayrıca bu şekilde kurutma işlemi çok üzün sürmekte.

Gıda kurutma işleminde temel mantık gıdanın içerisindeki suyun buharlaştırılmasıdır. Kızılötesi kurutma fırınlarında kızılötesi ışınım gıdanın içerisindeki suyu tam olarak kurutabilmektedir. Ayrıca bu fırınlar elektrikli fırınlar kadar çok enerji tüketmiyor, doğalgazlı fırınlar gibi kurulum için havalandırma, doğalgaz tesisatı gibi işlemlere gerek duymuyor, güneşte kurutma işlemindeki gibi uzun süreler gerekmiyor. Bu avantajlar üreticilere rekabet gücü kazandırabilir, üretim maliyetlerinde düşüş, işletme avantajı ve esneklik kazandırır.