Boya endüstrisinde birçok çeşit boyama teknolojisi kullanılmaktadır. Bunlardan biride toz boyanın tribo tabancalarla ürünün üzerine püskürtülmesi ile yapılmaktadır.

Tanıtımını yaptığımız tribo tabanca benzerlerine göre üreticilere bazı avantajlar sunmaktadır. Sunmakta olduğumuz cihazın en önemli avantajları hızlı renk değişimi ve yüksek oranda (%85) elektrizasyon ile işlemin daha hızlı yapılması ve fire oranlarının düşük olmasıdır.

Piyasada kullanılan boya püskürtme tabancalarının dezavantajlarından biri renk değişimi yapılmak istendiğinde boya haznesindeki boya bitmeden renk değişimi yapılamamasıdır. Bu üründe küçük depo kullanılmaktadır, renk değişimi istendiğinde hızlı bir şekilde başka renk ile değişim yapılarak işleme devam edilebilmektedir.

Diğer dezavantaj ise düşük elektrizasyon. Bizim ürünümüzde patenti kendimizde olan özel bir parça ve teknoloji kullanılmaktadır. Bu parça sayesinde boya püskürtme kanalından geçen toz parçacıkları kanalın özellikleri sayesinde %85 oranında şarjlanarak püskürtme ucundan çıkmakta, bu da tabancadan çıkan toz zerrelerinin ürünün üzerine daha iyi yapışmasını sağlamaktadır. Bu da boya da fire oranını azaltmakta ve hız kazandırmaktadır.

Ayrıca, proseste temel amaç boyama işleminin bu cihazlar kullanılarak kaliteli ve hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Piyasada kullanılan diğer tabancalara oranla fiyat olarak 10/1 daha uygun olan bizim cihazımız onların sunduğu işlem kalitesini ve işlem esnekliğini (Renk Değişimi) daha iyi verilerle sunmaktadır.

Tabanca kullanımı ve kurulumu çok kolaydır, sadece basınçlı hava ve toprak bağlantısı yapılmasına ihtiyaç duymaktadır. Fabrikanın her yerinde rahatlıkla kullanım esnekliğine sahiptir.