Termoblok Isıtıcılı Fırınlar

Türkiye’de elektrostatik toz boya tesislerinde; yüzey temizleme ve hazırlama sonrasında gerçekleşen işlemlerden olan kurutma fırını, toz boya pişirme fırınında termobloklu ısıtma ile işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu tip sistemlerde yanma gazlarının bacadan atılmasında % 30 civarında enerji kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca termoblok içinde ısıtılan havanın boyanan parçayı ısıtması sırasında, havanın ısı transfer katsayısı (K- 0,28) düşük olduğundan, parçanın ısınma süresi uzamaktadır.
Kızılötesi sistemlere göre diğer dezavantajlarından biride ürün kalitesinde ısı transferinin düşük olması ve hava sirkülasyonundan dolayı hatalar meydana gelmekte ve kalite düşmektedir.
Endüstriyel olarak incelediğimizde bu  tip fırınlarda bakım maliyetleri yüksek olmakta, ekonomik ömürleri kızılötesi fırınlara göre %70 daha azdır. Çünkü doğalgaz ile çalışan fırınlarda brülör ve cehennemlik gibi çabuk bozulan, bakım maliyetleride yüksek parçalar var. Bu parçalar değişse bile hareket ve sirkülasyondan dolayı sistem 10 yıl gibi bir sürede tamamen verimsiz bir hale gelmektedir.
Termoblok ısıtıcılı boya pişirme ve boya kurutma fırınlarında doğalgaz kullanımından dolayı üretim taşınımlarında çok esnek değildir. Çünkü bu fırınların kurulumunda sabit doğalgaz hatları çekilmektedir.

Kızılötesi/Infrared Fırınlar, Termoblok ısıtıcılı fırınlara göre bu dezavantajlardan üreticiyi kurtarmaktadır.